PHÂN BIỆT XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI DÂY CUROA

Rất thường chúng ta gặp phải trường hợp người dùng bị hư dây curoa mà không biết cách xác định.