BĂNG TẢI BÈO VÁCH NGĂN DẠNG SÓNG

Băng tải bèo vách ngăn được sử dụng phổ biến trong nhà máy sản xuất đặt biệt trong sản xuất thực phẩm.